Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 04.10.2022

Výzva Můj klub 2023

muj-klub_2023.png

Čistý fotbal rád upozorňuje na nejrůznější dotační programy, které mohou pomoci zlepšit situaci ve fotbalových klubech. Po roce znovu přichází na řadu výzva Můj klub, kterou na svém webu zveřejnila Národní sportovní agentura i FAČR.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Zahájení příjmu žádostí je 17. 10. 2022 od 12:00, ukončení příjmu žádostí pak 30. 11. 2022 do 12:00. Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Další informace včetně potřebných příloh najdete na webu Národní sportovní agentury.