Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 24.10.2018

Revoluce bez zájmu médií?

konec-mlceni.png

Mnohá česká média i sportovní novináři se často bijí v prsa, jak jim jde o dobro českého fotbalu a jak mu škodí místopředseda FAČR Roman Berb. Pak se ale proti jeho úslužným pěšákům postaví vedení Jihomoravského fotbalového svazu a média mlčí. Proč?

Přitom na jihu Moravy proběhly důležité změny, které by se bezesporu daly označit za první antiberbrovskou revoluci v českém fotbale. 26. září 2018 proběhla mimořádná valná hromada Jihomoravského fotbalového svazu a to už půl roku po řádné valné hromadě, což samo o sobě značí závažnost situace. Předseda svazu Pavel Blaha doplatil na nedodržování závěrů valné hromady JmKFS z února 2018. Na červnové VH FAČR totiž hlasoval pro změnu stanov, čímž se postavil na stranu Romana Berbra, přestože dohoda zněla opačně.

Společně s Blahou podrazili Moravu také předsedové Okresních svazů Vyškova (Miloslav Brtníček) a Hodonína (Petr Kotásek). Všichni tři byli na VH odvoláni z výkonného výboru. Pověstný pohár trpělivosti zkrátka přetekl. O svolání VH požádalo pět okresních svazů (dle stanov musí být nadpoloviční většina z daného kraje, čili alespoň čtyři ze sedmi) z důvodu "ztráty důvěry vedení JmKFS a nedodržování závěrů valné hromady z února 2018".

Takřka měsíc po mimořádné VH ale o této protiberbrovské vzpouře nenajdete v mainstreamových médiích takřka ani čárku. Čistý fotbal proto rád sdílí informaci o tom, že Romanu Berbrovi a jeho oddaným poddaným se lze postavit a lze nad nimi s pomocí řádných regulí zvítězit.

A že je v českém fotbale dost hlasů, které by chtěly být slyšet, dokazuje také odezva na naši nedávnou výzvu "Stop mlčení", která k dnešnímu dni oslovila takřka 18 000 fanoušků a sbírá desítky reakcí.