Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 26.07.2022

Půlmiliardy na energie

pulmiliarda-na-energie.png

Národní sportovní agentura (NSA) dokázala u Ministerstva financí vyjednat navýšení svého rozpočtu pro letošní rok o 500 milionů Kč. Prostředky budou použity na podporu klubů a sportovišť, které se potýkají s enormním nárůstem cen energií.

NSA měla pro rok 2022 rozpočet snížený o 22 %, kvůli čemuž došlo k výraznému snížení alokace u dotační výzvy Významné sportovní akce 2022 (na 100 milionů) a Provoz a údržba (na necelých 100 milionů). Po zvýšení cen energií, což ohrožuje především starší a technologicky náročnější sportoviště, zahájili zástupci NSA jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou o navýšení rozpočtu. Z ministerstva financí přišlo souhlasné stanovisko a NSA tak bude mezi kluby rozdělovat půlmiliardu, která by měla pomoci těm nejohroženějším klubům!

Pověření zaměstnanci NSA se právě seznamují se stanoviskem Ministerstva financí a po jeho prostudování dojde co nejdříve ke zveřejnění dotační výzvy "Můj klub 2", k navýšení alokace dotační výzvy "Významné sportovní akce 2022" a vypsání výzvy "Provoz a údržba 2022". O vypsání všech výzev vás budeme informovat také na webu Čistého fotbalu.