Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 03.02.2021

Nové termíny pro valné hromady

valna-hromada.png

Čistý fotbal by rád upozornil, že kvůli situaci okolo epidemie covidu-19 aktualizoval FAČR doporučené termíny pro konání valných hromad. A to jak na okresní, tak na krajské úrovni.

Generální sekretář Jan Pauly informoval, že termín zasedání VH OFS doporučuje FAČR určit tak, aby proběhla do 15. 4. 2021. O možnostech, resp. variantách bude dále informovat. Termín zasedání VH KFS doporučuje určit tak, aby proběhla do 10. 5. 2021, o možnostech, resp. variantách bude dále informovat. Pokud je VH OFS svolána na termín, ve kterém její konání vylučují vládní opatření již nyní, může být nový termín určen ihned. V rámci konání VH OFS doporučuje FAČR udělit plnou moc, která osobu oprávní k určení data konání zasedání této VH OFS, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ji již bude možné s ohledem na epidemickou situaci konat. Je nutné, aby nejdříve proběhly v daném kraji VH všech OFS, následně může být organizována VH KFS.

Epidemiologická situace je stále nepříznivá a fotbalové hnutí tak musí improvizovat.