Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 23.02.2018

Naděje Čistého fotbalu

cistyfotbal_web_320x220px.png

V jednom z předchozích článků jsme vyslovili sympatie k 1. místopředsedovi FAČR za Moravu Zdeňku Zlámalovi a naše naděje do něj vkládáme i nadále.

Svým aktivním přístupem, kdy se přímo na FIFA a UEFA nebojí zeptat, v čem konkrétně porušuje FAČR stanovy těchto mezinárodních fotbalových federací, kvůli čemuž bylo pohroženo tzv. "normalizační komisí", je pro nás příslibem do budoucna. A zároveň je pro nás také nadějí, že se zasadí o prosazení jednoho z našich hlavních cílů, kterým je změna volebního systému FAČR. Čistý fotbal dlouhodobě prosazuje, aby předsedu fotbalové asociace nevolili delegáti, ale všechny kluby a členové FAČR. Jsme přesvědčeni, že námi navrhovaný systém by byl spravedlivější a méně náchylný k jakýmkoli spekulacím nebo dokonce ke korupci. V tomto názoru už nás podpořila řada známých tváří a věříme, že Zdeněk Zlámal bude tou správnou osobností, která toto téma předloží odpovědným orgánům FAČR k projednání, aby naše snaha nevyšla vniveč a on sám dostál své pověsti schopného manažera.