Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 09.07.2021

Dotační program Kabina 2021

kabina2021.png

Národní sportovní agentura vypisuje dotační program Kabina 2021 a Čistý fotbal by rád upozornil, že jde o příležitost především pro menší obce do 3 000 obyvatel.

Právě pro ně je totiž tento program určen. Dotace je určena na technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí nebo vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Celková alokace výzvy je 400 milionů korun. Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukončen 31. srpna. Výše poskytnuté dotace z programu bude činit maximálně 80% celkové výše skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce – maximálně však 800 tisíc korun.

Všechny detaily najdete na oficiálním webu Národní sportovní agentury.