Setkali jste se s korupčním jednáním?
Aktuality | 04.03.2021

Čistý fotbal pomáhá na Pardubicku

cistyfotbal_pomoc-pardubicko.png

Neleníme a je-li to potřeba, můžete se na nás obrátit třeba s žádostí o právní pomoc nebo poradenstvím ve výkladu stanov a pravidel. Před časem jsme takto pomáhali v Pardubickém kraji.

Jak informoval deník Sport, na Pardubicku se za podezřelých podmínek "navolily" kluby, které se mají zúčastnit volby do orgánů Pardubického krajského fotbalového svazu. Skupina funkcionářů kolem současného předsedy Michala Blaschkeho totiž využila nestarndardně sepsaných stanov spolku a na valnou hromadu protlačila "svoje" kluby.

V reakci na to jsme sepsali a odeslali nótu na FAČR a odevzdali ji také k rukám předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky a pardubického hejtmana Martina Netolického. Odpověď generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho nás však zdaleka neuspokojila. Pauly v ní totiž píše, že stanovený postup sice může být hodnocen jako netransparentní, nicméně je v souladu se stanovy. Jenže při jejich naplnění by valná hromada uskutečněná na základě této podezřelé "nominace" klubů byla v rozporu se Stanovami PKFS, Stanovami FAČR, občanským zákoníkem a u ostatních členů by dokonce porušovala práva zaručená Listinou základních práv a svobod, jak uvedl advokát, jehož oslovil deník Sport.

Jsme rádi, že tato i podobné kauzy jsou v zájmu sportovních médií, které přispívají k tomu, že pokračování svévole, jaká vládla za dob Romana Berba, se snad již brzy stanou minulostí.